Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |

SA Quick Scan.

Maakt u geen gebruik van onze salarisverwerking maar voert u deze geheel zelfstandig of laat u deze door een ander uitvoeren? Kies voor de SA Quick Scan (Salarisadministratie Quick Scan).

De SA Quick Scan is een check waarmee snel en helder inzicht verkregen kan worden in de kwaliteit van uw salarisadministratie. Daardoor ontstaat er een antwoord op de vraag: ”Kan mijn salarisadministratie beter?”.

Salariskosten zijn voor ondernemingen een grote, zo niet de grootste kostenpost. De berekening van het bruto-netto traject van salarisstroken vindt vaak automatisch plaats, waardoor wordt aangenomen dat de af te dragen loonheffingen juist en volledig zijn. Niets is minder waar. In de praktijk blijkt namelijk dat, door alleen een controle uit te voeren op het bruto-netto traject van de salarisstrook, de overige risico’s en kansen die zich voordoen in de salarisadministratie niet worden gesignaleerd.

Door de kennis, jarenlange ervaring en klantgerichtheid van onze consultants is Van Ree HR Consultants in staat om de mogelijke risico’s te inventariseren.

De uitvoering van de SA Quick Scan richt zich met name op:

  • Beoordeling bruto-netto berekeningen
  • Beoordeling grondslag en berekening premieheffingen sociale verzekeringen en pensioen
  • Fiscale kansen en risico’s zoals afdrachtverminderingen en premiekortingen
  • Aansluiting loonjournaalpost met aangifte loonheffingen
  • Controle toepassing Werkkostenregeling
  • Vergoedingen en/of verstrekkingen
  • Arbeidsrelaties met derden
  • Fiscale toetsing bijtellingen
  • Toetsing premiekortingen
  • CAO-bepalingen en wettelijke regelgeving

Wij verzorgen de scan voor u gratis, als u na de scan besluit om ons opdracht te geven uw salarisadministratie te verzorgen.

In andere gevallen berekenen wij daarvoor een vast tarief van € 250 (excl. btw) voor beoordeling van één maand /vierwekenperiode salarisverwerking tot een omvang van 25 medewerkers. Als sprake is van een hoger aantal medewerkers komt daar € 10 per medewerker bij.

Interesse? Bel vandaag nog met Van Ree HR Consultants B.V. 
T 0342- 400 200