Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |

Wijziging minimumloon voor jongeren

Wijziging minimumloon voor jongeren

Alle werknemers vanaf 23 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloom. Dit is het loon dat minimaal betaald moet worden aan een werknemer. Voor jongere werknemers van 15 jaar tot en met 22 jaar geldt het minimumjeugdloon.

Het kabinet wil vanaf 1 juli 2017 de leeftijd van het minimumloon in twee stappen aanpassen van 23 jaar naar 21 jaar. Dit staat in de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2017. Het gaat om een voorgenomen beleid. Dit betekent dat de Eerste en Tweede Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren.

Hieronder treft u de tabel aan met de beoogde aanpassing van het wettelijk minimumjeugdloon.

Leeftijd

Huidige vormgeving minimumjeugdloon

Eerste aanpassing minimumjeugdloon

Eindbeeld aanpassing minimumjeugdloon

15 jaar

30%

30%

30%

16 jaar

34,50%

34,50%

34,50%

17 jaar

39,50%

39,50%

39,50%

18 jaar

45,50%

47,50%

50,00%

19 jaar

52,50%

55,00%

60,00%

20 jaar

61,50%

70,00%

80,00%

21 jaar

72,50%

85,00%

100,00%

22 jaar

85,00%

100,00%

100,00%

23 jaar

100,00%

100,00%

100,00%

Om de hogere loonkosten te compenseren, die ontstaan door het verlagen van de leeftijd  van het minimumloon, kunt u wellicht vanaf 2017 gebruik maken van de Lage-inkomensvoordeel (LIV). Dit wordt nader besproken in deze nieuwsbrief. 

Ga terug