Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |

Subsidie Praktijkleren

Subsidie Praktijkleren

In het kort vragen wij uw aandacht voor de Subsidieregeling Praktijkleren.
De subsidieregeling praktijkleren heeft als doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling of student.
Voor de Subsidieregeling Praktijkleren komen alleen beroepsopleidingen in aanmerking die zich volledig op een diploma richten. De subsidie bedraagt maximum € 2.700,- per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.
Heeft u leerlingen in dienst en bent u niet zeker of u in aanmerking komt voor de subsidie, neemt u dan contact met ons op.
Wilt en kunt u gebruikmaken van de Subsidieregeling, stuurt u dan de benodigde gegevens (o.a. praktijkovereenkomst, aantal weken begeleiding) voor de aanvraag uiterlijk 31 juli naar ons op. Wij zorgen er dan voor dat de aanvraag tijdig ingediend wordt

Ga terug