Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |

Actueel.

Subsidie Praktijkleren

In het kort vragen wij uw aandacht voor de Subsidieregeling Praktijkleren. De subsidieregeling praktijkleren heeft als doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling of student.

Lees meer...

Leeftijdsgrens looncompensatie bij ziekte omlaag

Neemt u een oudere werkloze in dienst, dan komt u niet voor hoge kosten te staan als deze werknemer onverhoopt langdurig ziek wordt. Voor deze werknemer geldt namelijk een no-riskpolis. Het kabinet gaat de leeftijdsgrens hiervoor verlagen naar 56 jaar of ouder. Dit geldt voor werknemers die na 1 januari 2018 56 jaar of ouder zijn.

Lees meer...

Minimumloon

Per 1 juli 2017 gaat het wettelijk minimumloon weer omhoog. Nieuw is een verlaging van de leeftijdsgrens. Vanaf 1 juli krijgt ook een 22-jarige het volwassenminimumloon. Verder is de stijging van het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen, meer dan de gebruikelijke halfjaarlijkse verhoging.

Lees meer...

Nieuwe Arbowetregels per 1 juli 2017

Per 1 juli aanstaande wijzigt de Arbowet. Werkgevers en werknemers worden meer betrokken bij de arbodienstverlening, de preventie in de onderneming en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts. De belangrijkste wijzigingen hebben we voor u op een rij gezet.

Lees meer...

Deadline wettelijke vakantiedagen 

Heeft uw personeel nog wettelijke vakantiedagen staan van 2016, zorg dan dat zij deze opnemen vóór 1 juli 2017. Gebeurt dit niet, dan komen ze te vervallen. Afkoop van deze dagen is niet mogelijk, tenzij het dienstverband wordt beëindigd.

Lees meer...