Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |

HR Strategie.

HR beleid

HR beleid is een onderdeel van het organisatiebeleid. U heeft met uw onderneming een koers uitgezet voor de korte en langere termijn. Hoe voert u dit uit als het gaat om de juiste mensen vinden en binden? Onze HR consultant is uw Business Partner op het gebied van HR strategie, HR processen, Human Capital en arbeidsvoorwaarden. Onze HR consultant adviseert en ondersteunt u bij het opzetten of moderniseren van uw HR beleid. Enkele onderdelen van HR beleid zijn:

  • Werving en selectieprocedure
  • Functiewaardering en beloningsbeleid 
  • Het Nieuwe Werken
  • Arbo- en ziekteverzuimbeleid
  • Cyclus functioneren en beoordelen
  • Social Media beleid
  • Studiebeleid

Reorganisatie en ontslag: begeleiding met verstand van zaken

U heeft besloten om te reorganiseren. Dit kan zijn vanwege bedrijfseconomische redenen (zowel inkrimping als groei)  of organisatorische redenen. Wat komt er allemaal bij kijken? Een reorganisatie heeft zowel praktische als emotionele gevolgen voor alle medewerkers.

Indien er vanuit de reorganisatie arbeidsplaatsen komen te vervallen, zal er een ontslagprocedure op gang gebracht moeten worden. Hierbij is wet- en regelgeving van grootbelang. Betreft het een individueel ontslag of een collectief ontslag? Wanneer geldt er een ontslagverbod? Wat schrijft de Cao voor?

Van Ree HR Consultants adviseert en begeleidt u bij de reorganisatie en de ontslagprocedure. Van de keuze van ontslagroute en de bijbehorende (juridische) documenten zoals ontslagaanvraag of vaststellingsovereenkomst tot aan ontslaggesprekken.

Daarnaast wijzen wij u (aan de hand van wet- en regelgeving) op de concrete gevolgen van bepaalde afspraken. Ook vertellen wij u meer over de rechten en plichten, van werkgever èn werknemer, bij de afwikkeling van het ontslag.