Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |

HR Scan.

De rol van HR

 1. Richting geven aan uw organisatie
  • Strategie en doelstelling van de onderneming
 1. Inrichting van uw organisatie
  • Structuur, diensten en instrumenten
 1. Verrichting binnen uw organisatie
  • Gedrag en vaardigheden om tot realisatie te komen

De HR Quick Scan richt zich met name op bovengenoemde 2e punt: de inrichting van uw organisatie. Aan de hand van een inventarisatie  d.m.v. een interview en steekproefsgewijze controle op dossiers, contracten e.d. worden er sterke en zwakke punten van de organisatie in kaart gebracht.

Op basis van deze punten wordt er een rapport opgesteld met een conclusie, een risico-analyse en een advies met betrekking op de belangrijkste verbeterpunten. Van Ree HR Consultants B.V. zal dit advies  met de werkgever nader bespreken en toelichten. Afhankelijk van de wensen van de werkgever kan de volgende stap een uitgebreide controle zijn met meer details en uitgebreid stappen- en actieplan.

De HR Quick Scan richt zich met name op:

 • Personeelsdossier;
 • Personeelsinformatiesysteem;
 • Arbowet en ziekteverzuim
 • Functieomschrijving;
 • Arbeidsvoorwaarden;
 • Opleidingen;
 • Personeelsbeoordeling / Loopbaanontwikkeling;
 • Arbeidsomstandigheden;
 • Verlofrechten
 • Standaarddocumenten;
 • Arbeidsovereenkomsten;
 • Huishoudelijke-/bedrijfsreglement;
 • Ondernemingsraad / Medezeggenschap.

De tariefstelling is afhankelijk van de omvang van uw organisatie.

Interesse? Bel vandaag nog met Van Ree HR Consultants B.V.  
T 0342- 400 200