Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |

Salarisadministratie.

Salarisverwerking uitbesteden

Periodiek (per maand of per vier weken) werken wij uw salarisadministratie bij op basis van de door u aangeleverde gegevens. Wij beoordelen  ook de toepassing van collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO). Bovendien verzorgen wij uw  digitale aangifte loonheffingen.

Onze salarisverwerking onderscheidt zich van grote servicebureaus die zich vooral richten op dataverwerking. Wij voegen daar persoonlijke dienstverlening aan toe. Uw vaste aanspreekpunt binnen ons team heeft kennis van uw situatie. Hij/zij staat u terzijde en zorgt er voor dat u zo weinig mogelijk tijd hoeft te besteden aan de salarisadministratie. Zo loont uitbesteden!

Salarisverwerking digitaal

Van Ree HR Consultants beschikt over geavanceerde technieken op dit gebied. Via verschillende tools kunnen cliënten op diverse manieren informatie aanleveren, zowel bewerkt als onbewerkt. Steeds vaker levert men data via import-/exportmodules aan, waarna de medewerker van Van Ree HR Consultants deze beoordeelt en automatisch inleest in het systeem. Zo maken we voor iedere cliënt een klantspecifieke aanlevering mogelijk.

Standaard en maatwerk salarisverwerking

Van Ree HR Consultants verzorgd de salarisverwerking op de wijze die het beste bij uw organisatie past. Er is een basispakket waarvoor wij een vast tarief per medewerker per maand afspreken waarvan de hoogte afhankelijk is van het aantal medewerkers binnen uw organisatie. Daarnaast verrichten wij aanvullend maatwerk dienstverlening.

Basis dienstverlening

U kunt de output zowel digitaal als op papier ontvangen. De volgende output is standaard:

 • Salarisspecificaties in tweevoud waarbij rechtstreekse verzending naar uw werknemers mogelijk is
 • Loonjournaalpost voor uw administratie, zowel digitaal als op papier
 • Overzicht aangiftebedragen loonheffingen
 • Betaallijst of betaalbestand
 • Jaaropgaven werknemers
 • Periodieke Loonopgaven (OLP/PLO)
 • Jaaropgaaf voor de werknemer
 • Eindejaarsgegevens ten behoeve van belastingdienst en pensioenfonds
 • Jaarwerkset ten behoeve van de accountant

Aanvullende dienstverlening

Naast ons basis dienstenpakket verzorgen wij dienstverlening op maat. U kunt daarbij denken aan:

 • Proforma salaris- en loonkostenberekening
 • Salarisspecificaties via Employee Self Service (ESS) waarbij de werknemer deze en de jaaropgave zelf digitaal kan ophalen via een portal.
 • Aanleveren gegevens bij diverse instanties zoals (pensioen)fondsen en verzekeringsmaatschappijen of arbodiensten
 • Controle van nota’s van (pensioen)fondsen en verzekeringen
 • Aanvraag van uitkeringen en invullen van werkgeversverklaringen
 • Vervaardiging van loonkostenbegrotingen
 • Overige door u gewenste overzichten (maatwerk)
 • Begeleiding bij controles van bijvoorbeeld de belastingdienst of uw pensioenfonds.

Salarismutaties via Cobra HRM & Salaris

Cliënten die werken met het Cobra HRM & Salaris, kunnen door middel van het ‘klaarzetten’ van periodieke mutaties, direct communiceren met onze salarismodule. Deze module maakt gebruik van gegevens uit dezelfde database. Kiest u voor de verwerking van uw mutaties via deze methode, dan geven wij een korting op onze standaardtarieven voor de salarisverwerking.

Er zijn ook oplossingen voor organisaties die met geheel ander HRM & Salarissoftware werken. Van Ree HR Consultants biedt, in samenwerking met de softwareleverancier, diverse mogelijkheden. Vaak zijn er toepassingen om mutaties vanuit uw HRM & Salarissoftware digitaal aan te leveren. Op deze wijze hoeft u mutaties maar één keer vast te leggen, waardoor de salarisadministratie een verlengstuk wordt van uw HRM & Salarisadministratie. Laat u eens bijpraten over onze digitale mogelijkheden, dan zoeken we een maatwerkoplossing voor aansluiting met onze salarisadministratie.