Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |

HR Procedures.

Werving-& selectieprocedure

Een goede werving begint bij vastgestelde functieprofielen zodat u precies weet welke kandidaat voldoet aan uw eisen. Het voorkomt dat u wellicht ‘de beste van de slechtste” aanneemt. Wij helpen bij het opstellen van deze functieprofielen indien u niet gebonden bent aan een Cao. Ook het functieprofiel is het uitgangspunt bij uw functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Gesprekken met medewerkers zijn soms erg verrassend. Het is  belangrijk om minimaal een keer per jaar de dialoog aan te gaan met de individuele medewerker.  Zo bepaalt u waar uw organisatie en uw werknemer staan. In het functioneringsgesprek komt het wederzijds functioneren ter sprake en stelt u samen doelstellingen op. In het beoordelingsgesprek wordt gekeken of de doelen behaald zijn. Met deze gesprekken heeft  u als werkgever meer grip op het functioneren van uw medewerkers. Van Ree HR Consultants geeft u handvatten en stelt u in staat om deze gesprekken vorm te geven. Tevens trainen en begeleiden wij u bij de opzet, het voeren en uitwerken van functionering- en beoordelingsgesprekken.

Personeelsinformatiesysteem

Op een gegeven moment is uw organisatie te groot voor Excel-lijsten en andere losse overzichten. Dan is het goed om de voordelen van een Personeelsinformatiesysteem te kennen. Een Personeelsinformatiesysteem voorkomt dat u belangrijke momenten mist, zoals het aflopen van een tijdelijk contract of een jubileum van een medewerker. Tevens ziet u in één opslag alle gegevens zoals adressen, het aantal tijdelijke contracten, de geldende arbeidsvoorwaarden en uiteraard het salaris. Met diverse overzichten houdt u grip op uw loonkosten. Interesse? Neem dan contact met ons op en laat u informeren.

Arbeidsovereenkomsten, personeelsreglement en autoregeling

Afspraken tussen werkgever en werknemer moeten helder zijn. Zeker als het om het dienstverband en arbeidsvoorwaarden gaat.

Wanneer een medewerker in dienst komt bij een werkgever, dient er een overeenkomst opgesteld  te worden waarin diverse afspraken opgenomen zijn. Hierdoor ontstaan er geen onduidelijkheden rondom het soort dienstverband en arbeidsvoorwaarden. De wet schrijft een aantal verplichtingen voor waaraan het contract dient te voldoen. Van Ree HR Consultants stelt voor u een juridisch correcte arbeidsovereenkomst op, met al dan niet verwijzing naar de geldende Cao. Wij kunnen ook uw bestaande contracten beoordelen.

Naast een arbeidsovereenkomst is een personeelsreglement essentieel. Hierin staan de bepalingen die van toepassing zijn op de relatie tussen u en uw medewerker. Wij stellen, in overleg met u, een personeelsreglement op en zetten zo alle regels en gedragscodes zwart-op-wit. Zonder het vastleggen van bepalingen en afspraken is er geen rechtsgeldigheid. Een duidelijk personeelsreglement verkleint de kans dat u voor onverwachte ‘verrassingen’ komt te staan.

Heeft u uw personeel een auto ter beschikking gesteld? Dan is het van groot belang een goede autoregeling te hebben waarin alle rechten en plichten zijn opgenomen. Om achteraf geen discussies te krijgen, bijvoorbeeld: Hoe lang mag de medewerker de auto houden bij (langdurige) ziekte? Hoeveel privé kilometers mag de medewerker met de auto rijden? Wie mogen er in de auto rijden?

HR scan

Als ondernemer heeft u te maken met risico’s op verschillende gebieden, óók op het terrein van HR-beleid, personeel- en salarisadministratie. Om inzicht te krijgen in deze risico’s toetst Van Ree HR Consultants uw personeelszaken op een aantal gebieden. Zo krijgt u zicht op de succes- én risicogebieden binnen uw organisatie.

Enkele aandachtsvelden van de HR-scan:

  • Personeelsdossiers
  • Arbeidsovereenkomsten
  • Personeels- en andere reglementen
  • (Collectieve) verzekeringen
  • Arbeidsomstandigheden
  • Langdurige arbeidsongeschiktheid

Met de inventarisatie van mogelijke risico’s bent u in staat om deze te voorkomen of tijdig op te lossen. Heeft u interesse? Ga naar HR Quick Scan