Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |

Human Capital.

Training en/of begeleiding

Zit in uw organisatie de juiste persoon op de juiste plaats? Elke functie vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Opleiding en training is vaak essentieel. Van Ree HR Consultants helpt u bij de beoordeling van prestaties van medewerkers. Voldoen ze aan de gestelde eisen of is verdere ontwikkeling nodig? Als uw medewerker niet voldoende gekwalificeerd is, organiseren wij trainingen om persoonlijke vaardigheden verder te ontwikkelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan conflicthantering, effectief communiceren en assertiviteit.
Heeft u een disfunctionerende medewerker? Gedurende een vooraf afgesproken tijdspad begeleiden wij u medewerker. Zo bouwt u direct een dossier op als er juridische stappen genomen moeten  worden.

Arbeidsongeschiktheid en re-integratie

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid krijgt u te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. U bent als werkgever verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Alleen een Arbodienst is niet voldoende. De rol van Arboarts is die van adviseur. Dat betekent dat als u de adviezen van hem opvolgt, u niet per definitie voldoet aan de wetgeving. Als uw medewerker na 104 weken een WIA-uitkering aanvraag, zal het UWV uw re-integratieverplichtingen controleren. Ook al heeft u de adviezen van de Arboarts opgevolgd, u kunt toch ineens van het UWV een loonsanctie opgelegd krijgen. Het UWV gaat er van uit dat U de regie heeft en daarom is het van groot belang dat u precies weet wat en wanneer u moet doen. Wanneer kunt u een second opinion aanvragen? Wanneer beslist u dat het advies van de Arboarts niet de juiste is? En waarop baseert u dat? Bent u wel proactief genoeg? Laat u in deze kennisintensieve materie ondersteunen door onze adviseurs. Zo voorkomt u onverwachte kosten in de toekomst.