Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |

Wet DBA van tafel?

Wet DBA van tafel?

ZZP-er en de DBA

Reeds kort na de inwerkingtreding van de DBA heeft deze wet al het nodige stof doen opwaaien. En dit terwijl staatssecretaris Wiebes bij de parlementaire behandeling van de DBA bij herhaling heeft aangegeven dat de DBA geen wijziging met zich meebrengt in de definitie van ondernemer en werknemer. Of iemand een ZZP'er is of een werknemer, werd en wordt beoordeeld op basis van de bestaande wet- en regelgeving en jurisprudentie.

Ook was er de brief van de staatssecretaris van Financiën aan 500.000 ZZP'ers met uitleg over de modelovereenkomsten. De staatssecretaris beloofde snel en eenvoudig zekerheid vooraf voor opdrachtgevers en opdrachtnemers die werken met een goedgekeurde modelovereenkomst. Dit alles in een poging de groeiende onrust onder ZZP'ers en opdrachtgevers weg te nemen. 

Voorgelegde overeenkomsten

Bij de uitkomsten van een recent WOB-verzoek bleek dat begin augustus slechts 8% van de ruim 4.400  aan de fiscus voorgelegde overeenkomsten goedgekeurd waren. Bijna de helft is nog in behandeling, een kwart afgekeurd en van 20% is de procedure stopgezet. Ook de toegezegde behandelingsduur (6 weken) wordt fors overschreven met een gemiddelde doorlooptijd van 10,8 weken. De berichtgeving hierover leidde tot een stevige uitspraak van VVD-fractievoorzitter Zijlstra: "als de DBA niet blijkt te werken, moet ie van tafel".

De staatssecretaris blijft volhouden dat er niets aan de hand is: "onzekerheid rond Wet DBA is onnodig". De trage voortgang bij het beoordelen van de voorgelegde overeenkomsten kent zijn oorzaak –aldus de bewindsman- in het feit dat hij de Belastingdienst had opgedragen in de meewerkstand te gaan. 

ZZP-er bij de Belastingdienst

Is deze “opdracht tot meewerkstand” de oorzaak dat er 7.000 ambtenaren weg gaan bij de Belastingdienst? Iets om over na te denken. En mogelijk kunt u als ZZP-er aan de slag bij de Belastingdienst. Uw overeenkomst ligt dan wellicht boven op de stapel.

Ga terug