Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |

Van Ree: een frisse kijk op lonen en belonen

Uw organisatie is altijd in beweging. Verandert, investeert, groeit, ontwikkelt, innoveert.
Het is de natuurlijke dynamiek die hoort bij een ondernemende bedrijfsvoering. Geen dag is hetzelfde. Geen mens is hetzelfde. U heeft de juiste mensen op de juiste plek nodig.

Het succes van uw organisatie staat of valt met de kennis, vaardigheden, motivatie en betrokkenheid van uw medewerkers. Dit proces bestaat uit in- door- en uitstroom: van het in dienst nemen van een nieuwe medewerker,  promotie of demotie,  (dis)functioneren, functiewijziging, reorganiseren, tot aan het moment van uitdiensttreding.

Van Ree HR Consultants heeft een frisse kijk op uw organisatie. Van Ree HR Consultants adviseert, faciliteert en ondersteunt u in het volledige proces. Dit begint bij een duidelijk HR beleid, de daarbij ondersteunende HR instrumenten en een gedegen en foutloze salarisadministratie.

Lees meer over onze diensten of neem contact met ons op.

Actueel.

Voorkom bijtelling voor uw bestelauto

Heeft uw bedrijf één of meer bestelauto’s? Er zijn diverse mogelijkheden om bijtelling te voorkomen. Let wel goed op de voorwaarden!

Lees meer...

Voorkom boete bij inlenen personeel

Als u personeel inleent, moet u uw zaken goed op orde hebben. Daarmee kunt u boetes of aansprakelijkheid voorkomen.

Lees meer...

Nieuwe garantieverklaring eigenrisicodrager WGA

Bent u als werkgever eigenrisicodrager voor de WGA en wenst u dat ook te blijven in 2017, dan dient u een nieuwe garantieverklaring te overleggen aan de Belastingdienst. U heeft hiervoor tot uiterlijk 31 december 2016 de tijd.

Lees meer...

Wet Aanpak Schijnconstructies

Een gedeelte van deze wet is al per 1 juli 2015 in werking getreden. Per 1 januari 2016 geldt de gehele nieuwe wet om de zogenaamde “schijnconstructies” aan te pakken.

Lees meer...

Ontslag aanzeggen tijdens vakantie

Mag ik ontslag aanzeggen tijdens de vakantie van mijn werknemer? Ja, dat mag u. Als werkgever moet u een werknemer met een tijdelijk contract van minimaal zes maanden tijdig, dat wil zeggen minimaal een maand voor afloop van dat contract, schriftelijk laten weten of u het contract gaat verlengen of niet. Bij een verlenging moet u als werkgever ook aangeven onder welke voorwaarden de verlenging van het contract plaatsvindt.

Lees meer...

Doorwerken na de AOW-leeftijd aantrekkelijker

Vanaf 1 januari 2016 is het voor werkgevers aantrekkelijker om een AOW-gerechtigde werknemer in dienst te houden of te nemen.

Lees meer...