Vormen van dienstverlening in salarisverwerking

Van Ree HR Consultants heeft diverse vormen van dienstverlening op het gebied van salarisverwerking.

Standaard dienstverlening

U kunt de output zowel digitaal als op papier ontvangen. De volgende output is standaard:

 • Salarisspecificaties in tweevoud waarbij rechtstreekse verzending naar uw werknemers mogelijk is
 • Salarisoverzichten, individueel vast te stellen
 • Loonjournaalpost voor uw administratie, zowel digitaal als op papier
 • Overzicht aangiftebedragen loonheffingen
 • Betaallijst of betaalbestand
 • Jaaropgaven werknemers
 • Periodieke Loonopgaven (OLP/PLO)

Aanvullende dienstverlening

Naast ons standaard dienstenpakket verzorgen wij dienstverlening op maat. U kunt daarbij denken aan:

 • Proforma salaris- en loonkostenberekening
 • Salarisspecificaties via Employee Self Service (ESS) waarbij de werknemer deze en de jaaropgave zelf digitaal kan ophalen via een portal.
 • Aanleveren gegevens bij diverse instanties zoals (pensioen)fondsen en verzekeringsmaatschappijen of arbodiensten
 • Controle van nota’s van (pensioen)fondsen en verzekeringen
 • Aanvraag van uitkeringen en invullen van  werkgeversverklaringen
 • Vervaardiging van loonkostenbegrotingen
 • Begeleiding bij controles van bijvoorbeeld de belastingdienst of uw pensioenfonds.