Een goed gesprek heeft effect

Gesprekken met medewerkers zijn soms erg verrassend. Het is  belangrijk om minimaal een keer per jaar de dialoog aan te gaan met individuele personeelsleden. Zo bepaalt u waar uw organisatie en uw werknemer staan. In het functioneringsgesprek komt het wederzijds functioneren ter sprake en stelt u een doel op. In het beoordelingsgesprek wordt gekeken of de doelen behaald zijn. Met deze gesprekken heeft  u als werkgever meer grip op het functioneren van medewerkers. Van Ree HR Consultants geeft u handvatten en stelt u in staat om deze gesprekken vorm te geven. Tevens trainen en begeleiden wij uw organisatie bij de opzet, het voeren en uitwerken van functionering- en beoordelingsgesprekken.