HR-scan: probleemgebieden in kaart brengen

Als ondernemer heeft u te maken met risico’s op verschillende gebieden, óók op het terrein van HR-beleid, personeel- en salarisadministratie. Om inzicht te krijgen in deze risico’s toetst Van Ree HR Consultant uw personeelszaken op een aantal gebieden. Zo krijgt u zicht op de succes- én probleemgebieden binnen uw organisatie.

Enkele aandachtsvelden van de HR-scan:

  • Personeelsdossiers
  • Arbeidsovereenkomsten
  • Salarisberekeningen
  • Personeelsreglement
  • Werkkostenregeling (vergoedingen en verstrekkingen)
  • Loonheffingen, premies sociale lasten, pensioenfonds
  • Premiekortingen en afdrachtverminderingen

Met de inventarisatie van mogelijke risico’s bent u in staat om deze te voorkomen en op te lossen.