Belonen vraagt om een duidelijke visie

Belonen en beloningsvormen vragen om een duidelijke visie. Van Ree HR Consultants neemt uw beleid onder de loep en kijkt naar de onderlinge verhoudingen van belonen en beloningsvormen. Zo analyseren wij de kostprijs van arbeid in verhouding met de productiviteit van medewerkers. Tevens brengen wij de gevolgen van eventuele veranderingen in belonen en beloningsvormen in kaart. Bijvoorbeeld met het oog op sociale lasten of pensioenen.